Izbrali ste:O zdravilih in njihovi uporabi → Kam s starimi zdravili

Kam s starimi zdravili

V Celjskih lekarnah zagotavljamo, da lahko končni uporabniki prepustijo v zabojnikih odpadna zdravila, in sicer tista zdravila, ki so v trdnem stanju in so zaprta v originalni, nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini, in pa tista, ki so v prašnatem ali tekočem stanju, ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini, ki zaradi namena uporabe zdravila ni odprta, pretrgana ali drugače spremenjena. V letu 2012 smo v lekarnah zagotovili tudi prepuščanje ostalih odpadnih zdravil v lekarni, to je vseh zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, npr. zdravila, ki so »na pol prazna« lahko občani oddajo tudi v lekarnah, ne le v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb ali v premičnih zbiralnicah izvajalcev javnih služb.

Po določilih uredbe smo lekarne v sklopu poslovnega prostora zagotovile prostor za zabojnik, s katerim brezplačno prevzemamo odpadna zdravila. Veletrgovci so zagotovili prevzemanje ter nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili od lekarn. To pomeni, da veletrgovci zagotovijo zabojnik za lekarne, lekarne pa prevzeta odpadna zdravila oddajo nazaj veletrgovcu z zdravili. Vse sprejete in oddane količine odpadnih zdravil so ustrezno evidentirane.

Opozorilo:

Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli:

- ne shranjujte doma,

- ne odvrzite v straniščno školjko,

- ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov.

 

Sorodno

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek