Izbrali ste:Točka zdravja → Ponovni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Ponovni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Celjske lekarne javni lekarniški zavod, Miklošičeva ulica 1, Celje, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa sveta zavoda z dne 9.9.2021:
Ponovni poziv za: Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Celjskih lekarn javnega lekarniškega zavoda

Več podrobnosti je v prilogah.Datum objave: 24. 12. 2021

Sorodno

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek