Izbrali ste:Točka zdravja → Lekarna Škalce

Lekarna Škalce

Obveščamo vas o širitvi lekarniške mreže v Občini Slovenske Konjice. Celjske lekarne odpiramo novo,
22. organizacijsko enoto Lekarno Škalce v Slovenskih Konjicah.
Lekarna Škalce prične delovati v ponedeljek, 4. 7. 2022.Novo Lekarno Škalce odpiramo v Trgovskem centru Supernova, kjer smo najeli prostor v velikosti 172 m2, pri čemer je prostor ločen na javni, pacientom namenjen del (oficina) in interni, tehnološki del večih
prostorov. Oficini je namenjen največji del lekarniških prostorov, v izmeri 65 m2.
Iz oficine je dostopen ločen prostor za svetovanje ob vhodu v lekarno.
Lekarna je dostopna z zunanje strani objekta. Vhod v oficino je urejen preko vetrolova, neposredno s
parkirišča.

Celjske lekarne organiziramo na območju občine tri lekarniške enote, dve lekarni in eno lekarniško
podružnico:

- Obstoječa Lekarna Slovenske Konjice v bližini zdravstvenega doma je odprta: ponedeljek - petek:
7.30 - 19.30 | sobota: 8.00 - 12.00 | nedelje in prazniki: 9.00 - 12.00
- V naselju Loče deluje Lekarniška podružnica Loče, ki je odprta: ponedeljek, torek, četrtek, petek:
8.00 - 15.00 | sreda: 9.30 - 19.00
- Nova Lekarna Škalce v Trgovskem centru Supernova bo odprta: ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00 |
sobota: 8.00 - 13.00

Na ta način zagotavljamo optimalno preskrbljenost prebivalstva z lekarniškimi storitvami na območju
Občine Slovenske Konjice.
Vabljeni v novo Lekarno Škalce, ki bo v juliju in avgustu odprta:
ponedeljek - petek: 8.00 - 16.00 | sobota: 8.00 - 12.00

T: 03 757 43 80 ali E: skalce@ce-lekarne.si

Sorodno

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek