Magistralno pripravljena zdravila

Magistralni pripravek za uporabo v humani medicini je tisto zdravilo, ki ga v lekarni pripravimo za določenega uporabnika po predpisani recepturi. Zdravnik predpiše recepturo glede na trenutno zdravstveno stanje uporabnika, ki pa jo lahko tudi spreminja, glede na izboljšanje ali poslabšanje zdravstvenega stanja, Magistralni pripravek je torej namenjen le pacientu, za katerega je predpisan in je za druge uporabnike lahko škodljiv ali tudi nevaren.

Magistralni pripravek za uporabo v veterinarski medicini je tisto zdravilo, ki ga izdelamo v lekarni po recepturi na veterinarskem receptu za točno določeno žival ali manjšo skupino živali.

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek