O javnem zavodu Celjske lekarne

Celjske lekarne so četrti največji javni zavod na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji. Poleg treh zasebnih lekarnarjev opravljamo lekarniško dejavnost na območju dvanajstih občin Savinjske regije. Zavod ima odgovornost za ustvarjanje enakih možnosti dostopa do lekarniških storitev za prebivalce vseh občin ustanoviteljic zavoda in s tem odgovornost za sooblikovanje lokalnih planov zdravstvenega varstva v posameznih občinah.
Celjske lekarne smo zaposleni, ki se zavedamo, da je potrebno rezultate ustvarjati ob vedno zahtevnejših pogojih, ki vladajo v lokalnem in globalnem prostoru. 
Lekarne morajo izpolnjevati visoke standarde glede kadra, prostorov in opreme, za kar vsako leto namenjamo znatna sredstva. Za doseganje enakih in boljših rezultatov v prihodnje, bo potrebno nadaljnje investiranje v lekarniško infrastrukturo, zaposlovanje dodatnega kadra (predvsem magistrov farmacije) in še več v različna znanja in sposobnosti zaposlenih. Po izpolnjevanju kriterijev se že uvrščamo med učeče se organizacije.
Izostrena konkurenca, pritiski na zniževanje cen, omejitve in zaostritev zakonodaje omejujejo boljše poslovne izide. Po drugi strani pa nam prav to predstavlja izziv in spodbudo za večjo ustvarjalnost zaposlenih. Seveda je zato ključna strategija razvoja človeških virov, organizacijska kultura in klima v zavodu ter motivacijski dejavniki. Trajnostni razvoj, družbena odgovornost, ekološka osveščenost postajajo naša stalnica.

Izberite kategorijo
Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek