Kontrolno - analizni laboratorij

Začetki delovanja kontrolno-analiznega laboratorija segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, svojo dejavnost pa je začel s prihodom farmacevta s končano specializacijo iz preizkušanja zdravil leta 1991.

V letu 1995 ga je Ministrstvo za zdravje verificiralo z ustreznimi prostori, opremo, kadrom in dokumentacijo. Deluje kot samostojna enota javnega zavoda Celjske lekarne.

Kontrolno analizni laboratorij Njegova vloga ni zgolj ozko vezana na galenski laboratorij, potreben je tudi lekarnam javnega zavoda v sistemu zagotavljanja in kontrole kakovosti. Farmacevt specialist iz preizkušanja zdravil pripravlja splošne operativne postopke za opravila v lekarni, ki zagotavljajo kakovostno ravnanje z zdravili, kar posredno predstavlja pomemben prispevek k njihovi varni uporabi.

Vključen je tudi v organizacijo in izvedbo rednih letnih internih strokovnih nadzorov lekarn. Sodeluje pri opravljanju pripravništva magistrov farmacije v našem in sosednjih lekarniških zavodih.

Farmacevtske surovine nabavljamo pri preverjenih dobaviteljih, ki nam ob dobavi dostavijo certifikat o kakovosti. Njegovo vsebino preverjamo ob primerjavi s specifikacijami v farmakopeji.

Opravljamo fizikalne in fizikalno kemijske določitve / specifična teža, indeks refrakcije, kot sučnosti, pH, tališče / in kemijske analize vsebnosti zdravilnih učinkovin v galenskih pripravkih in izdelkih s titrimetričnimi, gravimetričnimi in spektrofotometričnimi metodami v UV in vidnem področju po napisanih analiznih postopkih.

Analizne postopke pripravljamo z upoštevanjem farmakopejskih predpisov in z uporabo ustrezne strokovne literature, kar terja poleg nenehnega izpopolnjevanja široko zastavljene naravoslovne izobrazbe tudi izkušnje.

In tudi ustrezno opremo. V zadnjih letih smo z velikim posluhom vodstva javnega zavoda prostorsko razširili in opremili z novimi sodobnimi aparaturami. Analize kakovosti galenskih izdelkov opravljamo po pogodbi še za galenska laboratorija Koroške lekarne in Lekarne Ptuj.
Ob vseh obremenitvah smo veseli, saj verjamemo, da smo v tej regiji potrebni in ker verjamemo v svoje delo, smo tudi uspešni.

Opravljamo del zdravstvene dejavnosti – preizkušanje zdravil in nadzorno vlogo v skrbi za bolnika – uporabnika in plačnika.

Oglejte si tudi:

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek